viernes, 18 de febrero de 2011

Programa do I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero

Dámos a coñecer o programa íntegro do "I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero. As mulleres na historia de Galicia" que se celebrará os vindeiros días 6, 7 e 8 de abril no Salón de Actos da Facultade de Filosofía (Praza de Mazarelos).
.

MÉRCORES, 6 DE ABRIL DO 2011

09:00 Entrega da documentación. 

09:15 Presentación do Encontro.

ENTRE HISTORIOGRAFÍA E ANTROPOLOXÍA

10:00h José Carlos Bermejo Barrera (Catedrático do Departamento de Historia I da USC): "De mulieribus fabula narratur. Pensar e escribir sobre a Historia das Mulleres". 

11:00h Blanca Verdía Barbará (Doutora en Historia pola USC): “A incorporación das mulleres victorianas ao mundo académico: o exemplo de Jane Ellen Harrison".

12:00h DESCANSO

12:30h María del Mar Llinares García (Profesora Titular do Departamento de Historia I da USC): “Mulleres na Prehistoria, entre realidade e mito”.

13:30h COMUNICACIÓNS.

 “Histéricas e meigas: un estudo da muller galega na Historia”. Alma López Vale (Licenciada en Filosofía pola USC).

  “A situación xurídico-política da muller en Galicia”. Rosa Mª Ricoy Casas (Profesora Asociada no Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía na Universidade de Vigo). 

  “O papel da muller na Historia da Arte: Mulleres e Arte en Galicia no século XX. Perspectivas desde o ámbito educativo”. Mª Rocío Figueroa Guisande (Profesora de Educación Secundaria, especialidades de Xeografía e Historia).

HISTORIA ANTIGA

16:15h Ana María Suárez Piñeiro (Profesora Contratada Doutora no Departamento de Historia I da USC): “A muller galaico-romana na Historia de Galicia”.

17:15h Fátima Díez Platas (Profesora Contratada Doutora no Departamento de Historia da Arte da USC): “Retratos de grupo: a representación dos grupos femininos na cerámica grega”. Relatorio lido polo Profesor Titular do Departamento de Historia I da USC, Pedro M. López Barja de Quiroga.

18:15h DESCANSO

 18:45h Eva Castro Caridad (Catedrática do Departamento de Latín e Grego da USC e Vicerreitora de Estudos de Grao e Posgrao): “Literatura latina feminina”. 

19:45h COMUNICACIÓNS.

  “Na procura da feminidade burguesa: a visión romántica da muller nos retratos de Dionisio Fierros”. Diego Rodríguez Paz (Departamento de Historia da Arte, USC).

  “Mulleres e Historia de Galicia na lírica de Luís Seoane”. José Ángel García López (Profesor Contratado Doutor no Departamento de Filoloxía Catalá da Universidade de Alacant).

  “Católicas, apostólicas e activistas. A mobilización católica feminina en Galicia na década dos anos 30”. Julio Prada Rodríguez e Ana Cebreiros Iglesias (Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo).

  “Maternidade social e feminismo católico. Asociacionismo feminino confesional na provincia da Coruña durante o primeiro terzo do século XX”. Ana Estévez Lavandeira (Museo do Pobo Galego).

.

XOVES, 7 DE ABRIL.

HISTORIA MEDIEVAL

09:30h Marta Cendón Fernández (Profesora Titular do Departamento de Historia da Arte da USC): “A imaxe da muller na arte baixomedieval galega”.

10.30h María Gloria de Antonio Rubio (CSIC-Xunta de Galicia): “A Historia das Mulleres dende o IEGPS: proxectos e resultados. O caso das mulleres xudías medievais”. 

11.30h DESCANSO

12:00 COMUNICACIÓNS.

O protagonismo das raíñas Urraca e Teresa na construción política da banda fronteiriza do Miño”. Suso Vila (Historiador e escritor).

A relixiosidade feminina na Galicia medieval: As Donas Toquinegras e a súa relevancia histórico-social (ss XI-XV)”. Teresa Moure Pena (Profesora no IES Chan do Monte de Marín). Comunicación lida por Miguel García-Fernández.

Georgiana Goddard King, pioneira da historia da arte medieval galega”. Ana Hernández Ferreirós (Bolseira de Doutoramento no Departamento de Historia da Arte da USC).

Unha muller para a Historia: María Vinyals, marquesa de Ayerbe”. Silvia Cernadas Martínez (Bolseira de colaboración no Departamento de Historia Medieval e Moderna da USC).

"O traballo das mulleres voluntarias no Laboratorio de Farmacia Militar de Santiago de Compostela (1936-1939)". Beatriz Brasa Arias (Licenciada en Farmacia. Doutoranda en Historia da Farmacia, Contratada María Barbeito).

.

16:15h Pilar Lorenzo Gradín (Catedrática do Departamento de Filoloxía Galega da USC): “Mulleres e trobadorismo”.

HISTORIA MODERNA

17:15h Juan Monterroso Montero (Profesor Titular do Departamento de Historia da Arte da USC e Decano da Facultade de Xeografía e Historia): "Cando un ai! é un argumento e unha bágoa unha demostración... Catro séculos de calada presenza a través da arte galega".

18:15h DESCANSO

18:45h Ofelia Rey Castelao (Catedrática do Departamento de Historia Medieval e Moderna da USC): “As mulleres na Galicia moderna: o que sabemos e o que non sabemos delas".

19:45h COMUNICACIÓNS.

  “Pecados e escándalos femininos. Imaxe e representación feminina nos sínodos diocesanos galegos e nas visitas pastorais de Época Moderna”. Ana Mª Sixto Barcia (Bolseira de Investigación no Departamento de Historia Medieval e Moderna da USC).

  “Mulleres da Terra e do Estado de Lemos na modernidade”. Rosa Mª Guntiñas Rodríguez (Profesora no IES Francisco Daviña Rey de Monforte).

  “Emilia Pardo Bazán, escritora e pioneira”. Xulia Santiso (Conservadora da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán).

  “As que quedaron na casa. Mulleres soas na Galicia rural de posguerra (1939-1959)". Domingo Luis González Lopo (Profesor Contratado Doutor no Departamento de Historia Medieval e Moderna da USC).


VENRES, 8 DE ABRIL

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

09:15h Isaura Varela González (Profesora Titular do Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC): “Vicio clandestino e mulleres marcadas. A prostitución feminina no século XIX e principios do XX”.

10:15h María Jesús Souto Blanco (Profesora Contratada Doutora no Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC): “Polo que fixeron e polo que eran. A represión directa e a represión transitiva contra as mulleres na guerra civil”.

11:15h DESCANSO.

11:45h Pilar Cagiao Vila (Profesora Titular do Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC): “De viúvas de vivos a protagonistas das migracións: as mulleres galegas en América”.

12:45h Luisa Muñoz Abeledo (Profesora Contratada Doutora no Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC): “A actividade laboral das mulleres na Galicia contemporánea”.


16:15h Raquel Vázquez Ramil (Doutora en Historia pola USC): “As mulleres galegas e a Institución Libre de Enseñanza: de Concepción Arenal ás universitarias da Residencia de Señoritas”. 

17:15h María Xosé Agra Romero (Catedrática do Departamento de Lóxica e Filosofía Moral da USC): "Señores da terra e donas de seu: un achegamento ao feminismo galego”. 

18:15h DESCANSO

18:45h Guillermina Domínguez Touriño (Profesora no IES San Clemente de Santiago): “O ensino da Historia desde a perspectiva de xénero no currículo da ESO e do Bacharelato”.

19:45h COMUNICACIÓNS.

  “Grandes mulleres da Historia visitan as aulas galegas”. Delio García Represas e Mª Virginia Calviño Baltar (Profesores no IES Ribeira do Louro en Porriño).

  “A construción da identidade de xénero e os medios de comunicación”. Carola García Calderón (Profesora da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autónoma de México).

  “Pioneiras galegas no xornalismo: a incorporación das mulleres ás redaccións dos xornais entre 1930 e 1975”. Olga Osorio Iglesias (Profesora Asociada no Departamento de Humanidades da Universidade da Coruña). 

 20:15h Clausura do Encontro.
.
O Comité Organizador:
.
A. Ballesteros Fernández, S. Cernadas Martínez e M. García-Fernández
.
Coa colaboración das:
.
Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade
Vicerreitoría de Estudantes e Formación Continua


martes, 8 de febrero de 2011

Luisa Muñoz Abeledo

A Dra. Luisa Muñoz Abeledo presentará no "I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero. As mulleres na historia de Galicia" o relatorio "A actividade laboral das mulleres na Galicia contemporánea”.

LUISA MUÑOZ ABELEDO é Doutora en Historia Económica pola Universidade Autónoma de Barcelona e profesora no Departamento de Historia Contemporánea e de América da Universidade de Santiago de Compostela. Foi investigadora visitante en varias universidades foráneas (British Columbia University-Canadá, Center for the History of Business, Technology and Society-Estados Unidos, Universidade de Porto-Portugal). As súas principais liñas de investigación son a historia do traballo e da empresa dende una perspectiva de xénero e os niveis de vida en industrias marítimas. Entre as súas publicacións máis destacadas atópanse Género, trabajo y niveles de vida en la industria conservera de Galicia, 1870-1970 (2010); “Políticas patronales y sindicales en el sector de conservas de pescado, 1880-1936” en Género y políticas del trabajo en la España contemporánea : 1836-1936 (2007); Políticas laborales y género: Estado, empresarios, gremios y sindicatos frente al trabajo de las mujeres en España (2007); “Labour segmentation in the Spanish fish-canning industry. A historical perspective, 1880-1960”, Continuity and Change (2006); “Labour Market in the Spanish Fish-Canning Industry, 1880-1977: Labour Contracts and Work Organization”, International Journal of Maritime History (2005); e “Living Standards in Spanish Canning and Fishing Families during the Interwar Period”, Production and Consumption in the North Atlantic Fisheries (2005). Ademais, recibiu o I Premio da USC á Introdución da Perspectiva de Xénero na Investigación por “Muller, traballo e niveis de benestar na costa de Galicia. Unha ollada ao século XX” (2010).

O Comité Organizador:

A. Ballesteros Fernández, S. Cernadas Martínez, M. García-Fernández

Coa colaboración da

Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade