lunes, 31 de enero de 2011

Raquel Vázquez Ramil

A Dra. Raquel Vázquez Ramil presentará o relatorio "As mulleres galegas e a Institución Libre de Enseñanza: de Concepción Arenal ás universitarias da Residencia de Señoritas" no "I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero. As mulleres na Historia de Galicia" (6, 7 e 8 de abril do 2011, Salón de actos da Facultade de filosofía).

RAQUEL VÁZQUEZ RAMIL (A Coruña, 1960). En 1983 licenciouse en Xeografía e Historia, coa especialidade en Historia Contemporánea, na Universidade de Santiago de Compostela, con Premio Extraordinario. A súa tese doutoral, sobre La Institución Libre de Enseñanza y la educación de la mujer en España: la Residencia de Señoritas (1915-1936), tamén foi merecedora do Premio extraordinario en 1989 e publicada no 2001. Obtivo bolsas de investigación da Fundación Ortega y Gasset (1984-86) e do Instituto da Muller de Madrid (1988), ademais de ter participado en diversos congresos e xornadas. As súas principais liñas de investigación son a historia da cultura dos séculos XIX e XX, a historia das mulleres e a historia da educación da muller. Así mesmo, é membro da Asociación Colexial de Escritores e Tradutores de España (ACETT), pois é tradutora autónoma de inglés-español, con máis de setenta libros traducidos e publicados de literatura xuvenil, de adultos e de Ciencias Sociais. 

O Comité Organizador:

A. Ballesteros Fernández, S. Cernadas Martínez e M. García-Fernández

Coa colaboración da

Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade

lunes, 24 de enero de 2011

Concesión do Crédito de Libre Configuración

A 11 de xaneiro do 2011, a Reitoría da Universidade de Santiago de Compostela recoñeceu a concesión de 1 crédito de libre configuración ás alumnas e alumnos da USC que asistan ao "I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero. As mulleres na Historia de Galicia", que se celebrará os días 6, 7 e 8 de abril do 2011 no salón de actos da Facultade de Filosofía.

O crédito está recoñecido para as alumnas e alumnos que cursen estudos conducentes ás Licencituras, Enxeñarías, Diplomaturas, Enxeñarías Técnicas e Mestres da USC. Estes deberán asistir a un 75% das conferencias e presentar á organización (xornadastriada@gmail.com) un resumo ou comentario crítico sobre algunha das sesións ás que acudiu.

Dende o Comité Organizador tamén queremos avisar de que, probablemente, as horas de formación do profesorado non sexan recoñecidas para esta actividade.

O Comité Organizador:

A. Ballesteros Fernández, S. Cernadas Martínez e M. García-Fernández

Coa colaboración da

Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade

lunes, 17 de enero de 2011

José Carlos Bermejo Barrera

O Dr. José Carlos Bermejo Barrera asistirá ao I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero. As mulleres na Historia de Galicia co relatorio "De mulieribus fabula narratur. Pensar e escribir sobre a Historia das Mulleres".

JOSÉ CARLOS BERMEJO BARRERA é catedrático de Historia Antiga na USC. Investigador de recoñecido prestixio, ten desenvolvido a súa investigación en dous grandes campos: as mitoloxías e as relixións antigas, e a historiografía e a teoría da Historia. Dentro do primeiro, figuran, ademais de numerosos artigos, os seguintes libros: Introducción a la sociología del mito griego (Madrid, 1979), Mitología y mitos de la Hispania prerromana I e II (Madrid, 1982 e 1986, respectivamente); El mito griego y sus interpretaciones (Madrid, 1988), Los orígenes de la mitología griega (Madrid, 1986), en colaboración con S. Reboreda Morillo e J. González García; Lecturas del mito griego (Madrid, 2002), en colaboración con F. Díez Platas; O valor da Arqueoloxía (Santiago de Compostela, 2006) xunto con M. Llinares García, e Sociedade e relixión na Galicia antiga (Santiago de Compostela, 2009). Entre as súas publicacións adicadas á teoría da Historia cabe destacar Psicoanálisis del conocimiento histórico (Madrid, 1983), El final de la Historia (Madrid, 1986); Replanteamiento de la Historia (Madrid, 1989), Fundamentación lógica de la Historia. Introducción a la Historia Teórica (Madrid, 1991); Entre Historia y Filosofía (Madrid, 1994) e Genealogía de la Historia. Ensayos de Historia Teórica III (Madrid, 1999), en colaboración con P. Piedras Monroy. En relación estreita coa temática deste Encontro, dirixiu a tese doutoral de Eulalia Simal Iglesias, William Alexander and the origins of feminist historiography (USC, 2005).

O Comité Organizador:

A. Ballesteros Fernández, S. Cernadas Martínez e M. García-Fernández

Coa colaboración da:

Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidademartes, 11 de enero de 2011

Ana Mª Suárez Piñeiro

A Dra. Ana Mª Suárez Piñeiro participará no I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero. As mulleres na Historia de Galicia co relatorio A muller galaico-romana na Historia de Galicia.

ANA SUÁREZ PIÑEIRO (Santiago de Compostela, 1968) é licenciada en Xeografía e Historia na USC (1991) e doutora pola mesma universidade (1996), na especialidade de Historia Antiga. Realizou diversas estadías de investigación no estranxeiro, na Escuela Española de Historia y Arqueología do CSIC en Roma e no University College London. Tras ser investigadora do CSIC (Programa I3P: 1999-2005) incorporouse á USC como investigadora Parga Pondal (2005-2010) no Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) e no Departamento de Historia I. Dende novembro do 2010 é Profesora Contratada Doutora na Área de Historia Antiga da USC. As súas investigacións seguen tres liñas de traballo fundamentais: a historia política da tardía República romana, a Galicia romana e o patrimonio galaico-romano. Os seus estudos viron a luz en diversas monografías, artigos científicos e publicacións de divulgación, entre os que cabe destacar os seguintes: Os romanos en Galicia (2001), En campaña electoral por la Roma de Cicerón. La política romana a finales de la República (2003), La crisis de la República romana: la alternativa política de los populares (2004), Os primeiros anticuarios de Galicia. A historia antiga de Galicia ata o ano 1800 (2005), A vida cotiá na Galicia romana (2006) e A romanización en Galicia (2009).

O Comité Organizador:

A. Ballesteros Fernández, S. Cernadas Martínez e M. García-Fernández

Coa colaboración da:

Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade